סיימת קשר?

הייעוץ האישי מתאים גם לאנשים שיצאו ממערכת יחסים זוגית ומעוניינים לקבל כלים על מנת להצליח ולמצוא זוגיות חדשה וטובה יותר.

בייעוץ האישי נפשט את הכשלים שהיו במערכת הזוגית המשמעותית שהיתה בחייכם ונלמד באמצעותה כיצד לסלול את דרכנו בעתיד לקשר בריא ואיתן יותר.

בל נשכח כי המטרה החשובה ביותר הינה ל"ברור את המוץ מן התבן" כלומר לסייע לנועץ להתמקד בעיקר – בחלקים החיוביים שהיו בקשר על מנת ליעל ולשפר דברים בעתיד, ולא לעסוק בטפל -בהלקאה עצמית על טעויות שנעשו בקשר הזוגי משום שזה חסר טעם, מיותר ולא מוביל למקום טוב.